Wij zijn aangesloten bij ISPConnect


Wij hanteren de standaard Algemene Voorwaarden samengesteld door ISPConnect in samenwerking met ICTRecht, in dit document is vanaf 25 mei de verwerkersovereenkomst opgenomen.

Om te zien hoe deze eruit ziet is hier een voorbeeld.

ISPConnect